ovdje imamo dva separea, jedan je za mašinu za puhanje PET boca, a broj kabine je 11.1 C01, ovdje ćemo donijeti našu mašinu za puhanje PET boca sa 65 šupljina 6500-7200BPH (ova mašina ima sljedeće funkcije: 1. Velika brzina; 2. Ušteda energije, samo treba 22kw snage rada, 3. Jednostavan rad, to je potpuno servo motor kontrola, nema potrebe za zračnim kompresorom niskog pritiska); druga je za strojeve za ekstrudiranje plastičnih cijevi, limova, profila, a broj kabine je 2,2 K51. ovdje ćemo donijeti našu mašinu za ekstrudiranje dvostrukih PVC-a od 16-40 mm (ova mašina ima sljedeće značajke: 1. Većeg kapaciteta, može istovremeno proizvesti dvije cijevi); 2. Jednostavan rad: Dvostrani vakuumski spremnik za hlađenje može se zasebno podesiti, smanjit će otpad sirovina na početku postupka).